لبخندهایم را ؛ گم کرده ام ...

 

همیشه اوضاع همونجوری که ما دوست داریم جلو نمیره ...

 خیلی نگرانم و از اینکه چه اتفاقایی در آینده متنظره  !

خدایا تورا به وجود مقدس خانم فاطمه قسم میدم تو این روزای فاطمیه

همه این تلاطم ها رو به خیر و خوشی تمام کن !

همه این مشکلات  هر جور که به صلاحه از سر بگزانیم  ...

خدایاخواهش میکنم ....

به وحدانیتت قسم دیگه خودمم خجالت میکشم انقدر یه حرف تکرار میکنم و ازت میخوامش

ولی تا دیر نشده  به  داد برس و گرچه میدانم خدا همیشه به موقع میرسه !

پ . ن :

* قدرت من کمه یا امتحانات تو سخت ؟!

* فاطمه گلم ایشالا که قبول شی .. گرچه نمیدانم امتحان چیه ؟ امروز داشتم تعریفتو برای برو بچ

دانشگاه میکردم که چقدر باشعور بحث میکنی راجب مذهب و اینا و ناراحت نمیشی !

* دعا کنید همه چی ختم به خیر بشه !

 سه  شنبه  نوشت :

همش یاسین تو گوش خر خواندن بود !

+ تــاریـخ دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعـت 18:13 به قـلـم افتــــــابــ |